Αιολικό Πάρκο στον Κιθαιρώνα της εταιρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ AE

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ AE
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : GAMESA S.A
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2010 - 2011
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΟΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ – ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πλήρης κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού που αφορούν την διάνοιξη & κατασκευή Ορεινής Οδοποιίας, διαπλάτυνση & βελτίωση της Δασικης Οδοποιίας, διαμόρφωση των πλατειών & βάσεων των ανεμογεννητριών, θεμελιώσεις των πυλώνων από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή του υπόγειου δικτύου καλωδίωσης.