ΑΙΟΛΙΚO ΠAΡΚΟ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2011 - 2014
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΟΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ – ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΥΠΟΣ Α/Γ: ENERCON S.A
ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΚΟΥ: 21 MW
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πλήρης κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού που αφορούν την διάνοιξη & κατασκευή Ορεινής Οδοποιίας, διαπλάτυνση & βελτίωση της Δασικής Οδοποιίας, διαμόρφωση των πλατειών & βάσεων των ανεμογεννητριών, θεμελιώσεις των πυλώνων από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή του υπόγειου δικτύου καλωδίωσης.